בורגר פלייס בחיפה

מסכים שקועים להעברת מידע ללקוחות ויצירת אווירה